Hovedgaden 23

Gården hedder Mindegården. Navnets oprindelse er ukendt, men gården er sikkert navngivet for at mindes en afdød slægtning. Flere gårde i Store Magleby hedder noget med -minde.

Gårdens kendes tilbage til lidt før 1771. Den skiftede hele tiden ejere i forbindelse med  ægteskaber og dødsfald.

I 1806 er det sikkert, at gården beboes af schouten Dirch Corneliussen. Han var skriver i Store Magleby fra 1780 til 1797 og schout fra 1797 indtil 1817, hvor embedet ophæves. 

Schouten Dirch Corneliussens begravelse. Ligtoget går fra Mindegården mod Store Magleby Kirke, der ses til højre.

Gården havde en vippebrønd og en række brandredskaber, bl.a. en håndsprøjte, to brandhager, fire spande og en stige.

Om det var disse redskaber, der sikrede, at den store ildebrand i 1809 blev standset lige før gården, eller om man gjorde en særlig indsats for at redde schoutens gård, melder historien ikke noget om.

Så godt gik det desværre ikke i 1821, hvor Mindegård brændte sammen med en lang række andre gårde i Store Magleby landsby. Denne brand var formentlig påsat, men det lykkedes aldrig at finde de fældende beviser for det.

Mindegården før ombygningen i 1916. Stuehuset bar dengang årstallet 1821 på gavlen ud mod vejen. Gården blev dette år genopbygget efter brand.

Der blev senere bygget flere huse på brandtomten, bl.a. ejendommen Lindely, og i 1974 udstykket til en ny bebyggelse.

Mindegården blev kraftigt ombygget i 1916, og den nuværende har dette årstal over døren.

Mindegården set fra luften i 1950’erne. Øverst til venstre ses de drivhuse, der blev bygget, da gården dengang fungerede som gartneri. I forgrunden ses villaen “Lindely”, der nok er bygget i begyndelsen af 1900-tallet som aftægtsbolig for Mindegårdens ældre generationer.

Ved en ombygning i 1950’erne rev man port og længer ned, men stuehuset blev bevaret. Den nordlige længe blev genopført.

I dag er gården opdelt i en række lejligheder.

Mindegården 2009. Foto: Jørgen D. Petersen.
Gårdens bomærke blev benyttet til mærkning af de dyr, der kom til Saltholm om sommeren.

Se flere billeder af Mindegården på Arkiv.dk

Læs om andre ejendomme på Hovedgaden

Scroll to Top