Kirkevej 9

Kirkevej 9. Foto ca. 1890.
Kirkevej 9. Foto ca. 1890.

Oprindeligt lå gården i Søndre Kinkelgade. Ved den store bybrand i 1809 nedbrændte den, og da den ikke var forsikret, havde man ikke råd til at genopbygge den.

I mange år bestod ”gården” derfor kun af en enkelt længe. Ejeren, Pitter Pittersen Timan, får ingen børn, der kan arve den efter ham, så i 1836 overgik den til hans svoger på Hollændergård. I en årrække blev de to ejendomme drevet under ét.

Dens marker blev dyrket sammen med andre gårdes.

I 1863 tilhørte markene måske stadig Kinkelgård, for det var dens bomærke der fulgte med, da gården på det tidspunkt blev bygget op igen på Kirkevej 9.

Kirkevej 9. Foto 1913.
Kirkevej 9. Foto 1913.

Dermed blev den én af de fire gårde, der flyttede ud fra Store Magleby og blev lagt ud til Kirkevej. Dragør’erne gav disse gårde numre, så denne var – set fra Dragør – “4. bondegård”.

Det er usikkert, hvornår gården blev flyttet fra Kinkelgade til Kirkevej, men det sker måske i 1870’erne, da den overtages af Crilles Zibrandt Jansen.

Historien fortæller, at han var en munter mand og meget kulturelt interesseret. Crilles bliver Amagermuseets første formand og det er nok i husets stuer, at man har mødtes for at stifte Amager Museumsforening i 1904.

I 1962 blev gården købt af Store Magleby Kommune, som dels brugte jorden til at opføre sit nye rådhus (det nuværende Dragør Rådhus), dels brugte gårdens bygninger som brandstation.

Kirkevej 9. Foto 2009 af Jørgen D. Petersen.
Kirkevej 9. Foto 2009 af Jørgen D. Petersen.

I 1984 var der planer om nedrivning, men det lykkedes – bl.a. takket være lokale protester – at bevare den. Et par år senere flyttede Skoleforvaltningen ind.

Gårdens bomærke, der i dag sidder i Dragørs Borgmesterkæde.
Gårdens bomærke, der i dag sidder i Dragørs Borgmesterkæde.

Se flere billeder af gården på Arkiv.dk

Scroll to Top