Køjevænget

En køje kan bruges til at sove i, men det er ikke det, der er oprindelsen til navngivningen af Køjevænget i den nordlige del af Dragør.

Køjer er nemlig også navnet på et anlæg, der kan bruges til at fange f.eks. vildænder i. Man graver en dam, hvorfra der udgår kanaler, som ender blindt ligesom i en ruse. Ænderne lokkes til dammen, og svømmer ud i kanalerne, og bliver fanget.

Fangstmetoden har været brugt meget i det vestlige Sønderjylland og på Fanø, men også langs den frisiske kyst og i Holland.

Da nederlandske bønder kom til Store Magleby i 1500-tallet, fik de bl.a. ret til at fange fugle, og de brugte sikkert den teknik, de kendte hjemmefra, nemlig at anlægge fuglekøjer.

Ved Nordre Dragørvej ud for Køjevænget ligger stadig resterne af en fuglekøje, der altså har givet inspirationen til såvej et vejnavn, som den børneinstitution, der ligger i omårdet.

Dammen kaldtes for Køjevælen, for en væl er et gammelt navn for et vandhul. Betegnelsen bruges også på hollandsk.

I 1974 begyndte opførelsen af rækkehuse ved Køjevænget. Området var udlagt til bebyggelse af den tidligere Store Magleby Kommune, men byggeriet gik først i gang efter kommunesammenlægningen med Dragør.

Husene blev markedsført under navnet “Dragør Landsby”, fordi deres byggestil mindede om husene i Dragør gamle by.

Prisen var 388.000 kr. kontant, og efter skattefradrag, kunne beboerne få en huslejeudgift på ca. 3.000 kr. om måneden.

Omkring 2011 blev der opført en række nye huse ved Køjevænget. Bygningen til venstre er børneinstitution. Foto: Jørgen D. Petersen.

Se billeder fra Køjevænget på Arkiv.dk

Se salgsannoncer m.m. fra 1974

Scroll to Top