Tjørneengen

Under Besættelsestiden var mange tyske fly fra Københavns Lufthavn anbragt rundt om på det sydlige Amager.

Efter befrielsen i 1945 destruerede engelske soldater de mange tyske fly, der var efterladt. Flyene blev skåret i stykker og lå i en årrække især på området langs Kirkevej og D.B. Dirchsens Alle.

Flykirkegården i maj eller juni 1945. Foto: Svend Jans.

Interessen for at bosætte sig på det sydlige Amager var stor, og Store Maglebys gårdmænd så gode muligheder i at tjene penge på at sælge til byggegrunde.

På den nedlagte flykirkegård blev der opført en lang række ens parcelhuse – et seriebyggeri – med adresserne Kirkevej, Tjørneengen og Pileengen. Husene var fine, små gulstensboliger med både for og baghave.

Husene blev i folkemunde kaldt for Negerlandsbyen, måske fordi de ikke var så store og kunne ligne huse i en afrikansk landsby.

Navnet var imidlertid nok en efterligning af det folkelige navn for en tilsvarende bebyggelse i Helsingør. Her lyder forklaringen dels, at husene lå på den åbne mark langt udenfor byen, dels at de i starten var beboet af ansatte ved Statsbanerne, der efter arbejdstid kunne være sorte i hovederne af kulrøg fra damplokomotiverne.

I Dragør har tilnavnet måske at gøre med, at beboerne i starten ikke blev betragtet som hverken storemagleby’ere eller dragør’ere, fordi bebyggelsen lå udenfor begge de oprindelige bysamfund.

Det fortælles, at en dame , der var flyttet ind i et af de nye huse, handlede hos slagteren på Kongevejen og blev mødt med spørgsmålet: ”Hvor kommer De fra?”. ”Jeg bor på Tjørneengen”. “Nå, i Negerlandsbyen”, lød svaret. Så var hun placeret.

Bebyggelsen ved Tjørneengen har ikke længere det ensartede præg, for behovet for større huse, udhuse og garager har betydet en lang række individuelle tilbygninger. Alligevel hænger navnet Negerlandsbyen ved og bruges endnu i dag.

“Negerlandsbyens” huse set fra Kirkevej. Foto ca. 1992.
Scroll to Top