Kirkevej

Indtil 1885 havde Dragør ikke sin egen kirke, og dragør’erne måtte derfor begive sig de to kilometer ad Kirkevej til Store Magleby Kirke.

Vejen blev dog også gennem århundreder brugt som Store Maglebys forbindelse til Dragør havn, hvor de bl.a. udskibede kreaturer til Saltholm.

Kirkevej var også forlængelsen af Amager Landevej, som var vejforbindelsen fra København over Store Magleby til Dragør.

Kirkevej lige udenfor Dragør, 1905.

Først i midten af 1900-tallet blev Kirkevej sat i forbindelse med Amagers øvrige vejnet ad Englandsvej.

Indtil begyndelsen af 1800-tallet var Kirkevej praktisk talt ubebygget, men efter omfordelingen af jorden i Store Magleby landsby, flyttede flere gårde ud og blev bl.a. bygget op langs Kirkevej.

Selv om gårdene fik navne, kaldte dragør’erne gårdene for 1., 2. 3 og 4. bondegård – regnet fra Dragør.

Kirkevej set mod Dragør, 1935.

I begyndelsen af 1900-tallet blev nogle jorder tæt på Dragør udstykket, og der opstod en villakvarter med veje som Peter Petersens Allé, Sophus Falcks Allé m.fl.

Senere i 1900-tallet blev der bygget på nordsiden af vejen på f.eks. Grænsevænget og Tjørneengen.


Læs mere om:

Kirkevej 9 (graverboligen)
Kirkevej 10 (Anes Minde)
Kirkevej 59 (Medalliongården)
Kirkevej 109 (Alléenlyst)
Kirkevej 129 (Aldershvile)
Kirkevej 166 (Wieders Væverier)
Kirkevej 177 (Autoparken)

Scroll to Top