Amager-registeret

Blandt de papirer, som kong Christian den 2. tog med sig, da han flygtede til Nederlandene i 1523, var en papirkladde til privilegiebrevet for de nederlandske bønder, der skulle bosættes på Amager, dateret 1521, og en udateret tabel, kaldet Amagerregistret, over 184 nederlandske personnavne fordelt på alle byer på Amager, undtagen Dragør.
Det vides ikke, om denne liste er en hensigtserklæring, udarbejdet inden de hollandske bønders ankomst til Amager i 1520’erne, eller et mandtal, afholdt kort efter at de var flyttet ind.
Listen kan egentlig kun bruges som bevis for, at den oprindelige plan har været, at de hollandske bønder fik (næsten) hele øen.
I 1500-tallet havde forskellige hansestæder stadig rettigheder i Dragør. Da Frederik den 1.’s  blev konge, var hans hensigt, at de hollandske bønder skulle udvises.
Mange forlod også øen, men et mindre antal blev boende i det nuværende Store Magleby sogn. Hvilke af de personer, der nævnes i amagerregistret, som forlod øen efter 1524, er ukendt.
I 1958 udsendtes en trykt udgave, Amagerregisteret.  På første side er indsat Dragør Lokalarkivs forord til listen.
Hent den trykte udgave af Amager-Registret her.
Scroll to Top