Retsvæsen

I Historisk Arkiv Dragør opbevares kopier af en række retslige arkivalier fra andre arkiver:

Schoutembedet i Store Magleby (- 1821)

Justitsprotokoller 1809-
Justitsdokumenter 1817-
Politiprotokoller 1813-
Skøde- & panteprotokoller 1814-
Skifteprotokoller 1812-
Skiftedokumenter 1817-
Auktionsprotokoller 1810-

Amager birk (1822-) (fælles med Tårnby sogn)

Justitsprotokoller 1822.-
Justitsdokumenter 1822-
Politiprotokoller 1822-
Domprotokoller 1822-
Skøde- & panteprotokoller 1822-
Realregistre ca.1850-
Skifteprotokoller 1822-
Skiftedokumenter 1822-
Auktionsprotokoller 1822-


Københavns amts arkiv

Overamtsrettens protokoller 1663-1777
Overamtsrettens sager 1773-1819
Brandtaksationer 1793-1800
Breve fra diverse embedsmænd 1673-
Breve fra schout og birkedommer i Tårnby 1770-1818. (Historisk Arkiv har kopi af mange af disse breve, som ofte drejer sig om interne trakasserier og bønskrifter).

Læs mere:

Et eksempel på en retssag, hvor en dragør-sømand var involveret, kan ses her:
Slaverne fra Strandstræde

Scroll to Top