Badstuevælen 12

Husets beboere i 1700-tallet

Niels Jensen Wochmann boede her omkring 1700.

Han var først gift med en Dragør-pige, Grith Peder Tiemann, derefter med en Store Magleby-gårdmandsdatter og til sidst med en skomagerdatter, Marchen Pieter Claesen, sammesteds fra. Med den sidste fik han to sønner, Pieter og Christian.

Niels Wochmann var i en lang årrække byens skriver. Han døde i 1726, mens hans enke levede til 1756.

Huset blev overtaget af sønnen Pieter Nielsen Wochmann, gift med jordemoderens datter i Store Magleby, Neel Pietersdatter. Han var skipper på langfart – en overgang ejer af jagten “Jomfru Elisabeth” på 21½ læst. Men ellers sejlede han med større københavnske fartøjer bl.a. på Amsterdam og Vestindien.

Det er formodentlig ham, der har hjembragt fra Amsterdam den samling “Engleskeer” med navneinskription, som hans svigermoder, jordemoder Marchen Albertsdatter, efterlod sig.

I 1753 forlod hun sit jordemoder-embede i Store Magleby og slog sig ned i Dragør, formodentlig hos datteren her.

Hendes sølvskeer blev siden spredt for alle vinde, men de kan for de flestes vedkommende spores tilbage til Pieter Wochmanns arvinger. Amagermuseet har en af disse skeer og Nationalmuseet et par stykker (se også Badstuevælen 10).

Pieter Wochmann var velstående. I 1789 måtte han betale 25 rigsdaler i formueskat – det næsthøjeste beløb i byen.

Der var fem døtre og en søn i ægteskabet. Det blev svigersønnen, skipper Christoffer Andersen Walløe, gift med Neel Pieter Wochmann, der overtog huset.

Scroll to Top