Badstuevælen 16

Husets beboere i 1700-tallet
Det må være to søskende, der deltes om huset her omkring 1700. Det drejer sig om lodsen Cornelis Mortensen, gift med Anna Pietersdatter, samt hans søster Trine Mortensdatter, der var enke efter Søren Thorsen.

De to søskendes barndomshjem var i Strandgade 26-28. Det er kun rækkefølgen i mandtalslisterne, der indikerer deres tilhørsforhold til stedet her.

Cornelis Mortensen gjorde hele Store Nordiske Krig med som lods og overstyrmand på flådens skibe. Især under krigens optrapning i 1715 støder man på hans navn.

Hans kone døde under pesten 1711, men han levede til 1732. Alle deres børn døde som små.

Af søsteren Trine Mortensdatters børn blev datteren Marchen gift med naboen Pieter Jacobsen Sibrandt i Bodestræde 9, datteren Nele flyttede til Tårnby, og sønnen Hans forsvandt vist nok under krigen. Endvidere var der datteren Anna gift med Niels Olsen – formodentlig en fremmed person.

Det er imidlertid ikke let at gennemskue, hvem der kommer til at bo i huset efter Trine Mortensdatters  – og Cornelis Mortensens – død i 1732.

Det kunne måske være Cornelis Pietersen Friderics og hustru Estrid Jensdatter, der har boet her, for i midten af 1700-tallet finder man på dette sted deres datter Sidse med ægtemand Pieter Jansen Hjulmand bosat her.

Pieter var hjulmandssøn fra Store Magleby og ernærede sig som matros, men i 1756 blev han slettet af hovedrullen, fordi han havde brok og en skade på venstre øje.

Ellers var han mådelig af vækst med lyst hår. I 1771 blev han betegnet som “musikanter”. Parrets yngste datter Trein Pieter Hjulmand, gift med Andreas Diderichsens Skænk, boede her sammen med Pieter Hjulmands enke århundredet ud.

Derefter købtes huset af bager Christian Olsen Zederberg, som her indrettede bageri – en funktion, som bestod til langt op i 1900-tallet.

Scroll to Top