Badstuevælen 3

Husets beboere i 1700-tallet
Den vestlige side af Badstuevælen blev bebygget senere end den østlige side, men helt præcis hvornår det er sket, er vanskeligt at sige.

De første beboere på Badstuevælen 3, som det er muligt at finde, er Adrian Jansen og hans hustru Marchen Cornelis Zybrandt. De kom begge fra gårde i Store Magleby og havde giftet sig i 1724.

Adrian har vel villet prøve lykken til søs, og han blev da også matros. På en liste fra 1740 over folk, der skulle optegnes i sørullerne, står han anført som “Adrian ved Vælen”.

Men søfartslivet har alligevel ikke været noget for ham, for i 1750 har han meddelt indrulleringschefen, at han ønskede at udtræde af rullen for at blive bytjener – også kaldt “rustholder” – i Store Magleby.

Et job som han formodentlig har beklædt lige til sin død i 1767. Familien må altså omkring 1750 have forladt Badstuevælen.

Deres hus er da blevet overtaget af Marchen Cornelis Zybrandts yngre halvsøster – som også hed Marchen Cornelis Zybrandt.

Denne søster var i 1743 blevet gift med Jan Rasmussen fra Ullerup. Jan begyndte også som matros, men fik i 1754 skøde på jagten “Tre Brødre” på 9 læster. Med dette fartøj sejlede han lige til sin død i 1769. Marchen blev derefter boende i huset med sine fire sønner og ernærede sig ved at væve. Hun døde først i 1804.

Det blev hendes sønnedatter Leisbeth Cornelis Jansen Rasmus og dennes mand, styrmand og senere byskriver Poul Pietersen Pouls, der herefter overtog huset. Pouls næste hustru, Karen Anders Præst, sad i begyndelsen af 1840’erne alene som enke i huset, som hun da solgte til lods Jørgen Jørgensen Bertelsen, mod at hun kunne blive boende.

Scroll to Top