Badstuevælen 5

Den store, to-etages bygning er opført 1907, efter at de oprindelige bygninger på stedet blev ødelagt ved en brand.

Grunden hænger sammen med ejendommen på Vestgrønningen 12, der blev opført på samme tid.

Her var der frem til omkring 1913 en større vognmandsforretning. På billedet herunder fra 1903 ses nogle af vognmandens heste og kuske.

Beboerne i 1700-tallet
Ejendommen Badstuevælen 5 og Vestgrønningen 12, har igennem to århundreder været et større hus på 18 fag, selv om den har været delt imellem to familier.

Dens oprindelse er stadig lidt gådefuld. I den østre ende, Badstuevælen 5, er de første kendte beboere skipper Cornelis Tønnesen Friis og Marchen Christiansdatter, som blev gift i 1736.

Marchens kusine, Sass Erichsdatter, boede i den vestre ende, Vestgrønningen 12. Måske er denne ejendom identisk med det sted, hvor de to kusiners fælles bedstefar, skomager Claus Nielsen i 1690’erne slog sig ned efter at være flyttet fra Store Magleby. Hans bopæl har nemlig ikke kunnet stedfæstes ud fra de til rådighed værende skattemandtaller.

Cornelis Tønnesen Friis og familie rådede over 6 fag eller 1/3 af ejendommen. Han havde jagten “Søe-Ridderen” på 12½ læster med en besætning på to mand og en dreng. I 1752 solgte han skibet, og to år senere døde han. I ægteskabet fødtes tre døtre, hvoraf den ene døde ugift, og de to andre blev gift med henholdsvis en skipper og en lods.

Det blev lodsfamilien – Ane Cornelis Friis og ægtemand Jan Jensen Krisgersen – og siden deres søn Jens Jansen, der overtog huset, indtil begyndelsen af 1830’erne, hvor vognmand Peter Ottesen fra Tikøb etablerede sin vognmandsvirksomhed her. Se endvidere under Vestgrønningen 12.

Scroll to Top