Bagergangen 1

Husets beboere i 1700- og 1800-tallet
Her boede midt i 1700-tallet Truid Pedersen, der var skåning, sammen med sin anden hustru, Anne Pedersdatter.

Hans første kone, Sidse Gudmansdatter, havde tidligere været gift med Oluf Johansen, der er anført på skattelisten 1705 som bosiddende her i området.

Man har så lov at gætte på, at det var hans hus, som Truid Pedersen blev ejer af. Det var i 1759 på 5 fag.

Truids søn, Jens Truidsen, var skrædder og bosatte sig i nabohuset, Deventergade 2, som kan være opført på et grundareal, der tidligere hørte til Bagergangen 1.

Det står ikke helt klart, hvem der fulgte efter i de to huse, da den Truidske familie i 1782 var så godt som uddød. Men sidst i 1780’erne flyttede styrmand Jan Hansen Broder ind i Bagergangen 1 og skibstømrer Christian Olsen i Deventergade 2.

Jan Hansen Broder stammede fra Bymandsgade 10. Han blev i 1787 gift med Dorthe Corneliusdatter, der kom fra Vestgrønningen 40.

To af deres børn, Marchen og Hans, nåede frem til voksenalderen, men Hans omkom under den store brand i Store Magleby i pinsen 1821.

Han var tjenestekarl og meget tunghør – kunne derfor ikke høre, at man under branden kaldte på ham. Ved oprydningen bagefter fandt man hans lig under sengen, hvor han havde forsøgt at redde sig.

I 1801 døde Dorthe, og Jan giftede sig samme år med Signe Hans Jensen Snedker, en lodsdatter fra Stralsundstræde 4. I dette ægteskab fødtes en søn Crilles og en datter Gerdte.

Jan Hansen Broder døde i 1827. Hans enke boede i 1834 til leje i Strandgade 9, hvor hun levede af at væve. Sine sidste år tilbragte hun på byens fattighus, Vestgrønningen 38, nabohuset til hendes barndomshjem.

Engang i 1820’erne er huset blevet erhvervet af skipper Hans Jansen Hein, som efterhånden også købte andre huse lige her omkring.

I 1865 efter Hans’ død blev det overtaget af sønnen, købmand Niels Hansen Hein, der i 1879 her opførte en ny ejendom med købmandsvirksomhed.

Se også: Strandstræde 10.

Scroll to Top