Bagergangen 3

Husets beboere i 1700- og 1800-tallet
Den første beboer, der kendes med nogenlunde sikkerhed, er Jacob Thomassen, der i 1788 blev gift med Ellen Nielsdatter. Han stammede fra Skåne, hvor han tidligere havde været gift, men hvor hans kone var død.

Ellen Nielsdatter var formodentlig datter af Niels Pedersen Westermann fra Strandlinien. De fik en del børn, men ingen af dem nåede vist frem til voksenalderen. Jacob var vægter. I 1818, hvor man får at vide, at huset er på 2½ fag, er Ellen enke. Hun levede til 1831.

Efter Jacob og Ellen fulgte matros Niels Pietersen Dirchs, som i 1819 var blevet gift med en svensk tjenestepige, Benthe Kirstine Steenberg. Niels stammede fra Kongevejen 20.

Niels havde i 1813 deltaget i Napoleonskrigen om bord på franske orlogsskibe, men ernærede sig ellers som matros. Benthe fødte en del børn, hvis skæbne ikke kendes. Niels døde i 1839. I 1845 boede Benthe i huset med tre af sine børn, og hun ernærede sig ved at spinde. På et tidspunkt forsvinder denne familie, men deres videre skæbne kendes ikke.

Midt i 1850’erne blev huset beboet af Jens Peter Andreasen og hustru Cecilia Friderich Besser. Han var arbejdsmand og stammede fra København, mens hun var født i Dragør som datter af en alsisk sømand, Friderich Johnsen Besser og Pieter Sørensen Snedkers datter Anna fra Bjergerlav 9.

Det var da også her i Bjergerlav 9, at Cecilia i 1840’erne fødte sine børn: Cecilie, Niels og Rasmus. Disse børn kom således til at vokse op i Bagergangen.

Og denne datter, Cecilie Jens Peter Andreasens ældste søn, Jens Peter Jensen, blev i sit voksne liv ejer af huset Bagergangen 4, genbohuset til hans mormor. Han fik i folkemunde tilnavnet ”Cecilies Jens”, som blev forvansket til ”Silde-Jens”.

Jens Peter Andreasen døde allerede i 1866, men Cecilia blev boende. I 1901 solgte hun huset til en dattersøn, Julius Chr. Jensen, som dog allerede døde i 1907.

På et tidspunkt er huset blevet nedrevet og grunden lagt til nabohuset, Strandlinien 27, der var blevet til en erhvervsejendom.

Scroll to Top