Bjergerlav 4

Husenes beboere i 1600- og 1700-tallet
Ejendommene Bjegerlav 4 og Bjergerlav 6 ligger i dag på to matrikelnumre, matrikel nr. 86 og 87, men var indtil begyndelsen af 1800-tallet én ejendom.

Den første beboer her var formodentlig Tønnes Cornelisen Theis, der stammede fra Store Magleby. Han havde købt sig en husplads til et ni-fags hus af fogden Tønnes Jansen Draker.

Tønnes Cornelisen Theis var i påsken 1730 blevet gift med Pieter Gerdtsen Skrivers datter Martjen, men dette ægteskab blev ikke langt. Allerede det følgende nytår blev hun begravet – død i forbindelse med en fødsel, 19 år gammel. Hendes datter, Martjen, blev seks år gammel.

Der gik kun 2½ måned, så havde Tønnes fundet sig en ny kone. Det var Dorthe Pieter Brouwer, en skipperdatter fra Strandgade 34.

Dorthe fødte fem børn, hvoraf en søn og to døtre nåede frem til voksenalderen. Sønnen Cornelis blev skipper og bosat Vestgrønningen 40, mens hans ene søster, Martjen, blev gift med to skippere og bosat Strandgade 26, og den anden søster, Trein, blev skipperkone på Vestgrønningen 36.

Hvad Tønnes har ernæret sig ved, har det ikke været muligt at finde ud af. Han har ikke været indskrevet i sørullen, så han har ikke haft et maritimt erhverv. I 1743, da alle væve i Dragør blev registreret, havde hans familie ”1 væv i brug og 1 væv ej i brug”. Tønnes døde i 1748.

Enken Dorthe Pieter Brouwer giftede sig året efter med skipper Pieter Jansen Kylling fra Magstræde 4. Hun nåede at få en datter, inden hun døde 2 år senere. Denne datter fik navnet Else, opkaldt efter Dorthes mor. Else døde i 1770, 21 år gammel.

Det varede ikke så længe, før Pieter havde fundet sig en ny kone. Hun hed Grith Tønnesdatter og var fra Store Magleby. Grith fødte i løbet af sit ægteskab ti børn, men kun en datter, Marchen, nåede gennem barndommen.

Pieter Jansen Kylling havde i 1751 galeasen ”Maria” på 22 læster og i 1760’erne en jagt på 15½ læster. Ifølge sørullen skulle han være død i 1773, så han er formodentlig omkommet til søs.

Enken Grith Tønnesdatter blev boende i huset med sin ugifte datter, Marchen Pieter Kylling. Grith døde i 1789, og samme år giftede Marchen sig med matros Pieter Andersen Stenhugger. De døde begge i 1809 med én måneds mellemrum, efterladende sig tre børn, heraf en to-årig datter, der var krøbling.

Omkring 1783 indlogerede sig en snedker og arbejdsmand, Johannes Mathiasen, sig med hustru og to børn. Det vides ikke, hvorfra de kom. I de følgende år producerede de yderligere syv børn. At de sad til leje – var indsiddere – bekræftes af Dragørs bykasseprotokol, idet Johannes betalte indsidderskat i en periode.

Det ser endvidere ud til, at der var andre beboere i huset. I 1782 betalte ”Jens Olsen i Pitter Kyllings hus” indsidderskat. Det drejer sig om matros Jens Olsen Mørk og hustru Karen Anders Stenhugger – familie til ovennævnte Pieter Andersen Stenhugger.

Denne Jens Olsen Mørk var søn af bageren Ole Haagensen Mørk i Strandstræde 8. I 1795 fik han udbetalt to rigsdaler for at have talt engelsk om bord på to skibe – formodentlig i forbindelse med bjergningsassistancer.

Men i 1801 ser det ud, som om familien boede til leje i Chr. Mølstedsgade 7.

Forholdene omkring dette hus er, set på en afstand af 200 år, temmelig indviklede – også fordi det er vanskeligt at klarlægge, hvem der var ejer, og hvem der var lejer. Ved matrikuleringen i begyndelsen af 1800-tallet fik ejendommen, som tegn på to ejerskaber, tildelt to matrikelnumre: Matrikel nr. 86 til den vestre ende og matrikel nr. 87 til østenden. Disse huse var i 1818 på henholdsvis 4 og 7 fag.

I de første årtier ser det alligevel ud, som om det er ovennævnte Jens Mørks enke, Karen Anders Stenhugger, der ejer husets vestre ende, matrikel nr. 86. Hun døde i 1824.

Måske havde hun styrmand Mathias Pedersen som lejer. Han stammede fra Holsten og var i 1814 blevet gift med en datter, Ellen, af ovennævnte snedker Johannes Mathiesen fra husets østre ende.

Johannes Mathiesen havde som sagt boet i huset siden omkring 1783 med sin store familie. Han døde i 1809, mens hans enke, Malene Larsdatter levede til 1831.

Det ser ud, som om Karen Anders Stenhuggers søn, Anders Jensen Mørk, har været ejer af en del af huset, for efter Malenes død i 1831 solgte han til Mathias Pedersen, som herefter blev ejer af hele huset, der igen blev samlet til et enfamilieshus.

Mathias Pedersen, med tilnavnet Nordborg, og hans kone, Ellen Cathrine Johannesdatter, fik fem døtre og en søn. En datter, Anna Cathrine, gift med Johan Svendsen Klein, blev i 1854 anklaget for kvaksalveri. Hun var da bosat i Sundbyøster.

Mathias Pedersen døde i 1840, mens Ellen Cathrine døde i 1853 under koleraepidemien i Dragør.

I 1854 blev huset overtaget af en af deres døtre, Grith, og hendes mand Hans Jørgensen fra Tårnby. De havde det til 1858.

Herefter overgik ejendommen til skiftende ejere, indtil det i 1907 igen blev delt i to beboelser.

Scroll to Top