Bjergerlav 8

Husets beboere i 1700- og 1800-tallet
Peter Pietersen Skriver blev gift i 1736 og det er nok omkring dette tidspunkt, at han anskaffede dette hus på seks fag. Om han var den første beboer her på stedet, er vanskeligt at afgøre.

Pieter var født i 1715 i Store Magleby som søn af skriveren Pieter Gerdtsen. Hans kone, Grith Andersdatter, stammede fra Strandgade 27-29. Pieter ernærede sig som matros.

Parret fik tre sønner, som nåede frem til giftealderen, og alle fik sig en kone, der hed Leudo. Den ældste søn, Pieter, blev skipper og bosat i Strandgade 3. Den mellemste søn, Jens, blev også skipper og giftede sig til ejendommen Lodsstræde 4.

Den yngste søn, Gerdt, blev gift med en datter af skipper Niels Præst og bosat i Lybækstræde 2.

Pieter Pietersen Skriver døde i 1770, mens Grith levede til engang i 1790’erne. Hendes død er ikke indført i kirkebogen.

Det blev hendes sønnesøn, skipper Anders Pietersen Skriver, der overtog huset. Han blev gift 1796, så man kan da gætte på, at det er omkring dette tidspunkt, at hans farmor er død, og huset er blevet ledigt.

Ejendommen blev i 1817 betegnet som et ni-fags hus med et udhus på to fag.

Anders blev gift med en schout-datter fra Store Magleby – Agth Pieter Schout. Hun fødte otte børn, og der var vist kun ét af dem, der døde i barndommen.

Den næstyngste søn, Pieter, deserterede i Boston.

En datter, Niel, blev gift med matrosen Hans Jensen Dragø og bosatte sig i huset.

To døtre, Grith og Leudo, giftede sig ikke og blev også boende i huset. Det forhindrede dog ikke Leudo i at sætte to uægte børn i verden – den ene døde som spæd, mens en søn, Hans Christian Møller, vistnok blev voksen. Herefter blev Leudo betegnet som et ”fruentimmer”.

Den yngste søn, Jens, var krøbling, men kunne dog ernære sig som bytjener. Han blev i 1852 gift med en pige fra Strandstræde, Karen Marcus Sommer. Dette par overtog huset efter Agth og Anders’ død.

Omkring 1880 blev huset delt og indrettet til to beboelser.

Scroll to Top