Blegerstræde 1 (Dr. Dichs Plads 1A)

De første beboere her var Pieter Larsen og hustru Marchen Gertsdatter. Pieter står opført på gårdmand Tønnes Jansen Drakers liste over byggepladser, der er blevet udstykket af Dragørs fælled. Han har betalt for et jordstykke, hvorpå der kunne  bygges et 5-fags hus.

Pieter Larsen var født 1711 som søn af Laurens Claesen og Anna Pieter Madsen fra Strandgade 13. I sine yngre dage sejlede han med sin stedfar Jan Asmussens jagt “Svanen”, men efter dennes død overtog han i 1747 fartøjet. I 1760’erne sejlede han også med “Svanen”, men nu med sønnen Gert Pietersen Lars som skipper.

Pieter Larsens hustru Marchen Gertsdatter var født på en gård i Kastrup, som hendes forældre havde fæstet. Moderen Neel Tønnesdatter var gårdmandsdatter fra Store Magleby. Faderen Gert Pietersen var også født her. Efter hans død giftede moderen sig med Jens Olsen fra Sundbyvester, og nogle år efter flyttede familien til Dragør, hvor de bosatte sig på Badstuevælen.

Marchen og Pieter fik syv børn, som alle nåede frem til voksenalderen. De blev alle veletablerede og bosatte rundt omkring i byen. Yngste datter, Trein Pietersdatter, blev gift med styrmand Jens Sørensen Skomager, og dette par overtog huset.

Da han døde i 1802, blev han benævnt som forhenværende koffardikaptajn på Guineakysten, så han har formodentlig deltaget i sejladser med slaver til Vestindien. Umiddelbart skulle man tro, at han havde været en holden mand med en sådan beskæftigelse, men en tid efter hans død, blev hans enke præsenteret for et gældsbevis på en mindre formue, som han skyldte en svensker. Hun havde intet kendskab til mandens gældsætning, men blev dømt til at betale beløbet.

Jens og Trein fik ingen arvinger. I sin enkestand måtte hun leje noget af huset ud. Her boede matros Peder Pedersen Malm med kone og mange børn. Trein døde i 1813.

I 1814 blev huset solgt til skipper Bertel Jansen Jans fra gården “Aldershvile”, Kirkevej 129. Købet var nok en pengeanbringelse, for det blev kun benyttet til udlejning. Bertel Jansen havde jo tjent en pæn formue som kaperkaptajn under Englandskrigen 1807-14, så det gjaldt for ham at sikre sine værdier i en periode, der var stærkt præget af en kraftig inflation.

Fra 1827 til 1876 ejedes huset af matros senere skipper Hans Frederik Nielsen, hvorefter det blev erhvervet af fisker Andreas Mølsted og hans familie.

Scroll to Top