Blegerstræde 5

Husets beboere i 1700- og 1800-tallet
De første beboere her var lodsen Jørgen Jørgensen Tysk og hustru Bente Andersdatter. De blev gift i 1754. Han stammede fra Strandstræde 19, mens hun havde trådt sine børnesko henne omkring Rønne Allé 48.

Jørgen var blandt de tre lodser, som i 1771 var indstillet til embedet som lodsoldermand. Valget faldt imidlertid på lodsen Mathias Jacobsen Schmidt.

Jørgen og Bente fik seks børn, men hvor mange, der blev voksne, er ikke til at sige – måske kun tre. Bente og Jørgen blev ikke ret gamle. De døde begge, mens de var sidst i trediverne – i henholdsvis 1771 og 1772.

Den ældste datter Ane – kun 17 år – måtte tage sig af sine mindreårige søskende. Som 21-årig blev hun gift med Ole Hansen Jans, og dette par overtog huset.

Ole stammede fra Vestgrønningen 18. Han tog styrmandseksamen i 1771, og ifølge sørullen var han høj med sort hår. I 1790’erne sejlede han med galeasen “Stadt Holbeck” på 26½ læster. Ole døde i 1820.

Ane og Ole fik en hel del børn, hvoraf døden høstede sin part. Det blev datteren Ahf, som i 1820 var blevet gift med Hans Svendsen, der overtog huset. Hans Svendsen var fra Tømmerup og ernærede sig som vognmand.

En svigersøn, Hans Larsen Laugøe, gift med datteren Trein Hans Svendsen, overtog senere vognmandsforretningen og huset.

Scroll to Top