Blegerstræde 8

Wybrandt Jansen Bager – gårdmandssøn fra Kinkelgård i Store Magleby – havde problemer med at erhverve denne byggegrund i Dragør.

Det var på et tidspunkt, hvor der var ved at være knaphed på huspladser, som derfor var forbeholdt byens egne beboere. Den da 18-årige Wybrandt stod nemlig i en vanskelig situation. Han havde i 1748 trøstet en 40-årig enke, Anna Wybrandt, fra Skrivergården i Store Magleby så meget, at hun var blevet med barn, og de derfor måtte gifte sig. Om de af den grund var blevet frosset ud af byen, eller Wybrandt hellere ville være sømand end gårdmand, er ikke til at sige.

Parret valgte i hvert fald at afhænde Skrivergården. Men at erhverve en grund i Dragør var ikke så let, og Wybrandt og Anna har næppe ønsket at blive indsiddere, dvs. folk der sidder til leje. Det var der ikke meget prestige i. Wybrandt klagede derfor sin nød til schouten, som lod hans bøn gå videre til amtmanden. Det hjalp.

Amtmanden meddelte i april 1745 tilbage, at “da den ommeldte person ikke kan anses for nogen fremmed, så kunne ham ej heller nægtes efter schoutens forestilling en plads udvist på Dragør til at bygge nogle fag hus på for derudi at bo og at opholde sig”.

Den husplads, som Wybrandt og Anna erhvervede, var Blegerstræde 8, hvor de byggede sig et 8-fags hus. Som nybegynder til søs måtte Wybrandt tage et par år som matros, men i 1750 fik han skøde på jagten “Enighed” på 14 læster.

Anna og Wybrandt fik datteren Marchen, som i 1766 giftede sig med en fremmed person, Ivar Johansen Grønvold, og flyttede væk fra Dragør. Efter Annas død i 1763 blev Wybrandt mere og mere svagelig, og i 1770 blev han slettet af sørullen, fordi han gik med krykker.

Hans 15 år yngre broder, Crilles Jansen Bager, flyttede ind hos ham. Han var i 1775 blevet gift med Aide Olsdatter. Hun hed i virkeligheden Agathe, men blev altid kaldt Aide og var datter af Ole Olsen Findahl og hustru Else Hansdatter – formodentlig arbejdsfolk fra Store Magleby. Crilles og Aide har passet den invaliderede Wybrandt, til han døde i 1792.

Crilles havde haft en fortid til søs – havde bl.a. sejlet på Østersøen med skipper Knud Rasmussen Leth. I 1787 står han imidlertid anført som “blegmand” – d.v.s. han har slået sig på blegeri, måske for at kunne være hjemme ved sin syge broder. Aide og Crilles havde også hendes gamle mor boende. Parret var barnløse.

Efter Crilles’ død i 1794 giftede Aide sig med skipper Theis Henrichsen Palm, som døde i 1812. Under Englandskrigen sejlede han med galeasen “De otte Søskende” på 27 læster. I 1813 giftede Aide sig på ny. Det var med den 62-årige skipper Jan Jørgensen fra Blegerstræde 16. Han havde været enkemand i mange år og døde i 1822. Aide levede til 1828, men i 1826 afhændede hun huset.

Blegerstræde 8 blev herefter overtaget af Kirsten Johan Hein, som 2 år tidligere var blevet gift med en bager fra Mecklenburg, Carl Johan Oehmke. Kirsten havde tidligere været gift med bager og senere bleger Jan Herman Jacobsen, som døde i 1822. De boede da i Lybækstræde 1.

I 1834 ernærede Kirsten sig ved blegeri, mens hendes mand arbejdede inde i Sundby, formodentlig som bager. Kirsten havde 6-7 børn fra sit første ægteskab. Næstyngste datter, Ane Jan Herman Jacobsen, overtog huset i 1852. Hun blev senere gift med skomager og bleger Niels Rasmussen og havde huset indtil 1910.

Scroll to Top