Blegerstræde – uden nummer (gadegrund)

Matrikel nr. 332
I dag: Dr. Dichs Plads (ubebygget)

Her finder man Bent Mortensen Skåning, som i 1740 var blevet gift med Inger Pedersdatter. Måske var hun enke efter den Peder Christoffersen, som døde i 1739, og som i 1726 var blevet gift med den skånske tjenestepige Inger Pedersdatter. Måske er dette par de første beboere her på stedet.

Bent Mortensen Skåning stammede derimod ikke fra Skåne på trods af sit navn. Han kom blot fra et nabohus i Blegerstræde (matrikel nr. 143). Bent og Inger fik ingen børn, og efter hendes død i 1775 giftede han sig året efter med Anders Olufsen Klokkers datter Johanne. Heller ikke dette ægteskab blev velsignet med børn.

Bent ernærede sig som matros. I 1758 blev han slettet af hovedsørullen på grund af skade i den højre fod. Af udseende var han “lav med brunt tyndt slet hår”. I 1761 fik han skøde på jagten “Anna Margrethe Kirstine” på 10 læster.

Efter Bents død i 1792 blev huset overtaget af nygifte skipper Dirch Jansen Rasmus og hustru Kirsten Mogensdatter, som begge var her fra byen. I 1803 døde Dirch, hvorefter Kirsten sad tilbage som en fattig enke med to små børn. Det varede vist ikke så længe, før Kirsten måtte skille sig af med huset, som blev overtaget af skipper Crilles Jansen Rasmus, der lod det rive ned. Grunden blev senere udlagt til gadeareal. På stedet står i dag et stort lindetræ.

Scroll to Top