Bodestræde 3

Husets ejere gennem tiden

?-1802-? Skipper Jens Andersen Præst
?-1840-1878 Vognmand Rasmus Pedersen Adriansen og hans enke Ane Jørgens
1878-1910 Frk. Marchen Rasmus Adriansen og skibsfører Peter Petersen Tysk
1910-1915 Skibsfører Peter Petersen Tysk
1920-1921 Enkefru Olga Alvilda Petersen (født Jansen)
1921-1954 Assistent Otto Johannes Andersen og hans enke Olga Andersen
1954- Væver Jens Guldborg Andersen

 

 Beboerne i 1700-tallet
Her træffer man omkring 1700 Peder Thomsen, som havde giftet sig til huset, idet hans hustru Bohle Mortensdatter havde det sammen med sin tidligere ægtemand.I 1702 giftede Peder Thomsen, nu enkemand, sig med nabokonens søster Maritje Rayersdatter. Pesten 1711 slog imidlertid hårdt til i den lille familie. Peder og parrets tre små børn døde. Maritje valgte derefter at gifte sig med en skomager fra Kastrup og flytte bort.Noget tyder på, at Dragørs kommende skolemester Erich Jørgensen Svigtenberg rykkede ind her. Han fik embedet omkring 1715 og har måske holdt skole i sit hjem, indtil byen byggede et skolehus i 1729 henne på Hollandsfed.Han havde mange børn – en søn Cornelis bosat i Bodestræde 6, en datter Emme gift med en hjulmand i Store Magleby, døtrene Sass og Maritje gifte i Dragør samt datteren Gerdte, som var “fra sin forstand”.Endvidere var der datteren Nele, gift med matros Erland Pedersen, som var bosat her på stedet, hvilket bevirkede, at grunden blev delt op i de senere matrikelnumre 165 og 166, hvoraf Nele og Erland boede på matrikel nr. 165. Nele giftede sig igen efter Erlands død i 1764 – denne gang med en skomager, Jørgen Jørgensen Lundberg, der var enkemand fra Strandgade 7.

På matrikel nr. 166 boede Erich Svigtenbergs enke Sass Claesdatter til sin død 1755, hvorefter matros Simon Marcussen Malmstrøm og hustru Boel Olsdatter flyttede ind. Han var blandt de 41 matroser, der døde på fregatten “Møen”s rejse til Vestindien 1759.

Huset erhvervedes senere af skipper Erich Pietersen, som boede her til lidt ind i 1800-tallet.

Derefter blev det skipper Jens Andersen Præst, der blev ejer af de to huse og samlede dem til én beboelse, idet han nedrev huset på nr. 166.

Jens Andersen Præst var under Englandskrigen fører af jagten “Cathrine”. I april 1812 sejlede han fra Holbæk  mod København med 77 favne brænde. Vest for Gilbjerg Hoved blev skibet bordet af folk fra to engelsk bemandede både.

Englænderne, der var bevæbnede med geværer og sabler, gennede skipper og hans fire matroser under dæk, mens “Cathrine” blev sejlet ud til to engelske orlogsfartøjer, der lå 3 mil fra land. Her kom de om bord og var fanger indtil 4. juni, hvor de kom over i en svensk jagt, som satte dem i land vest for Ystad. Herfra kom de over land til Malmø, hvor de lejede en båd, der sejlede dem til Dragør, hvilket skete 6. juni. “Cathrine” så de aldrig mere.

Scroll to Top