Bodestræde 4

I huset var der i slutningen af 1800-tallet en privat skole.

Malermester Aagesen boede her og hans to sønner drev et lille værksted, hvor der blev fremstillet kanoer og kajakker. I nyere tid har ejendommen huset et vaskeri.

Husets beboere i 1700-tallet
Pieter Jensen Schøyt boede her i 1690’erne. Han stammede fra Frederiksberg – eller “Ny Hollænderby” som den hed på denne tid – og tilnavnet Schøyt fortæller, at han nok har været skøjtefører, d.v.s. skipper på et af de fartøjer, der transporterede amagernes kreaturer til og fra græsning på Saltholm. Han var gift tre gange.

Ved sit andet ægteskab med Anne Olufsdatter Broder har han sikkert erhvervet huset her, som sandsynligvis stammede fra hendes forældre. Efter Annes død i 1695 giftede han sig med Emme Jansdatter, en pige fra Store Magleby. Pieter og hans kone døde begge i 1730 og efterlod sig ingen arvinger.

Derefter flyttede Jørgen Nielsen Jyde og hustru Gerdte Gertsdatter ind. Han var skipper og født i Mariager – hun var fra en gård i Møllegade.

Heller ikke dette par fik nogen arvinger, så i 1780’erne overtog skipper Pieter Jansen Rasmus huset samt den gamle enke Gerdte Gertsdatter, som boede hos ham til sin død i 1792.

Pieter Jansen Rasmus stammede fra Badstuevælen 3. Han blev i 1785 gift med Trein Theis Juncker fra Strandgade 30. Pieter omkom i 1808 under en bjergning ved Saltholm sammen med sin svoger, styrmand Theis Theisen Juncker.

Formentlig efter Pieters død blev huset overtaget af skipper Theis Carl Bertelsen og hustru Bente Henrich Theisen Palm, som tidligere havde boet i Lodsstræde. Deres datter Grith, gift med skipper Jan Olsen Wass overtog siden huset og boede her til 1881.

Scroll to Top