Bymandsgade 20

Foto tilhører Dragør Lokalarkiv.

Matrikel nr. 197

Skipper Evert Jansen Kylling, der var født 1723 i Magstræde 4, giftede sig i 1747 og har omkring dette tidspunkt opført huset her, der var på 6 fag. Hans hustru, Zire Andersdatter Tysk, var søster til naboen i Sønderstræde 8, Dirch Andersen Tysk.

Evert gik den slagne vej – først nogle år som matros og derefter skipper på eget fartøj. 1752 erhvervede han jagten “Håbet” på 15½ læster, og med den sejlede han hovedsagelig brænde og magasinkorn fra provinsen til København. Senere havde han jagten “Else Helene”.

Zire fødte seks børn, hvoraf tre nåede giftealderen. Den yngste, datteren Trein, gift med Jacob PietersenJuncker, overtog huset efter dem. Evert døde i 1799 og Zire i 1803.

Jacob Pietersøn Juncker var skipper og stammede fra Kongevejen 17. Han og Trein fik kun to børn – datteren Grith og sønnen Pieter. Ulykkeligvis mistede de dem begge i 1812. Pastor Schmitto skrev i kirkebogen ved datterens død: “Den afdødes broder faldt i slaget i sommeren 1812 på den kgl. danske fregat “Najaden” ved Lyngør i Norge mod engelskmændene. Denne datter og søn var forældrenes eneste børn, der således nu ere begge deres børn berøvede ved døden. Den ene i hæderfuld kamp for kongen og fædrelandet, den anden i sine forældres bolig. Fred være med dem begge.”

Jacob døde i 1813, og i 1816 giftede Trein sig med en enkemand, Ole Andersen Broder, fra Chr. Mølstedsgade 4. 2 år senere valgte de at skille sig af med hendes hus her i Bymandsgade og fortsætte i Chr. Mølstedgade.

De næste beboere var Peder Pietersen med tilnavnet Tømmermand og hustru Grith Bertel Jacobsen. Han stammede fra Stralsundstræde 6, mens hun kom fra Zytfensgade 4-6. De fik ingen børn. Han og hans anden hustru, Gerthe John Greis, boede her til 1874.

Scroll to Top