Bymandsgade 24

Foto: Jørgen D. Petersen.

Matrikel nr. 219

Matros Pieter Jensen Præst var formodentlig den første beboer her på stedet, hvor han engang i 1750’erne har bygget sig et 5-fags hus.

Han blev i 1754 gift med en pige fra Store Magleby, Ehm Adrian Bacher. Selv stammede han fra Stralsundstræde 5. Ehm fødte tre børn, der vistnok alle døde i småbarnsalderen.

Pieter var så uheldig, sammen med sin broder Knud,at blive udkommanderet på orlogsfregatten “Møen” på dens uheldsvangre togt til Vestindien i 1759, hvor 41 matroser fra Dragør omkom – der iblandt både Pieter og Knud Jensen Præst.

Ehm giftede sig herefter i 1761 med Morten Andersen Krisger. Han stammede fra Blegerstræde, var styrmand og havde i sine unge dage siddet i fangenskab i Spanien. I dette ægteskab fødtes en datter, Kirsten, der døde 19 år gammel.

Ehm døde i 1769, men Morten giftede sig ikke igen. Han døde i 1783.

De næste beboere var matros Ole Theisen Broder og han kone Sidse Svendsdatter. De var blevet gift i 1764, men er nok først flyttet hertil omkring 1769 efter ovennævnte Ehm Adrian Bachers død. Ole stammede fra Strandstræde 30, mens Sidse kom fra Søgade 2.

Ole havde i sine unge dage været udkommanderet orlogsmatros med orlogsskibet “Island” på et togt til Middelhavet og Konstantinopel – et togt, der varede 1½ år. Derefter var han i 1759 med orlogsskibet “Fyen” til Marseille og Tunis for der at hente den derværende konsul hjem. I 1761-62 var han i farten til St. Croix med huggertskibet “Christianshavn” på 118 læster.

I 1764 fik han sin styrmandseksamen, hvilket gav ham mulighed for at gifte sig. Ole og Sidse fik ni børn, hvoraf de seks nåede frem til giftealderen. Ole døde i 1789, mens Sidse levede til 1804.

Det blev deres yngste barn, sønnen Svend Olsen Broder, der overtog barndomshjemmet. Han var skipper og blev i 1810 gift med Anne John Nielsen, som stammede fra Zytfensgade 3. Hun nåede kun at nedkomme med en dødfødt søn, inden hun selv døde i 1818.

I 1819 giftede Svend sig med Grith Gerdt Olsen Schmidt, en skipperdatter fra Kongevejen 25. Hun skænkede ham sønnen Ole Svendsen Broder, men døde i 1821, hvorefter Svend igen var enkemand. Det var han til 1829, hvor han giftede sig med enken Ranu Hans Jansen Jans.

Hun havde tidligere i en kort årrække været gift med lodsen Christian Svendsen Præst og var ejer af genbohuset, Skipperstræde 17. Her flyttede Svend og Ranu over. De fik en datter, Ane Svend Broders. Ranu havde også en datter, Leisbeth Christian Præst, fra sit første ægteskab.

Huset Bymandsgade 24 blev herefter overtaget af styrmand Peder Pietersen Broder, der var nevø til Svend Olsen Broder og stammede fra Byskriverstræde 4. Han var gift med Ane Jan Palm, der stammede fra Vestgrønningen 32.

På et tidspunkt kvittede Peder styrmandskabet og slog sig på blegeri. Hans slægt beboede huset til langt op i 1900-tallet, hvilket vil sige, at den samme slægt har boet her i huset i omkring to hundrede år.

Scroll to Top