Chr. Mølstedsgade 19

Matrikel nr. 191

Albert Dirchsen og Anne Jansdatter blev gift i 1728. De var næppe de første beboere på dette sted – måske var det Alberts barndomshjem, de overtog. Albert var nemlig kun 17 år ved sit bryllup, og hans mor Leisbeth Hansdatter, der var enke efter skipper Dirch Albertsen, var død året før. Alberts brud var dog mere moden af alder, idet hun var 20 år gammel.

Alberts forældre blev gift i 1706, så det er formodentlig omkring dette tidspunkt, at stedet er blevet beboet.

Anne Jansdatter stammede fra von Ostensgade 19 og havde flere af sine søskende boende her omkring. Parret fik tre døtre og en søn, der alle nåede frem til voksenalderen og blev gifte og veletablerede her i byen.

Albert var i 1734 blev ejer af en jagt på 12½ læster. I 1751 stod han som ejer af jagten “Maria” på 19 læster. Fartøjet var da 9 år gammelt og bygget i Pommern. I det meste af sin funktionsperiode sejlede Albert til Neustadt, Hohwacht og andre holstenske byer efter brænde.

Men bortset fra dette er der ikke så meget at fortælle om denne familie. Albert døde i 1775, mens hustruen overlevede ham med 15 år. Et par år inden sin død havde hun overdraget huset til sin datterdatter Trein Jørgensdatter og ægtemand skipper Jens Larsen Palm.

Jens Larsen Palm ejede jagten “Katrine Elisabeth” og blev i 1812 under Englandskrigen tvangsudskrevet til at sejle med brænde til København. Han døde i 1816 som “følge af en stærk diarré”. Da var hustruen død året før. De nåede at sætte fire sønner i verden, men kun sønnen Lars Jensen Palm blev voksen.

Det blev denne søn, gift med Niel Bertel Jacobsen, der videreførte huset. I 1842 overgik det til lodsen Hans Adrian Johnsen og hans slægt.

I 1886 skiltes den vestlige del af grunden fra, og her opførtes ejendommen Chr. Mølstedsgade 17.

Scroll to Top