Chr. Mølstedsgade 3

Matrikelnr. 121

Lars Nielsen Giørtler må formodes at være den første beboer her på stedet.

Med tilnavnet Giørtler må man antage, at han enten har været søn af en gørtler eller selv har praktiseret dette gamle håndværk med at støbe dørhåndtag, lysestager og lignende ting i messing. Han har endvidere også været matros – ja i en årrække næsten professionel orlogsmatros.

Det var især i perioden omkring den preussiske syvårskrig 1756-63, at han gentagne gange blev udkommanderet. I 1755 var han med orlogsskibet “Slesvig” til Algier, hvor der skulle afleveres gaver for at sikre danske handelsskibes uforstyrrede sejlads gennem Middelhavet.

I 1757 var han med orlogsskibet “Island” til Middelhavet og Konstantinopel for at konvojere og beskytte vore handelsskibe – et togt som kom til at vare 1½ år. I 1759 var han med fregatten “Møen” på det togt til Vestindien, som varede godt et år og krævede mange dødsofre – bl.a. 41 dragørske søfolk – men Lars Nielsen Giørtler klarede sig. Kun 5 dage efter hjemkomsten blev han atter udkommanderet – nu på orlogsskibet “Seyeren” til Gibraltar på et halvt års togt.

I 1762 var det frygt for et russisk angreb, der udløste en mobilisering, hvor Lars deltog i flåde-rekognosceringer i Østersøen. I september 1762 blev han hjemsendt, og ½ år senere døde han.

Lars var gift med Marchen Haagensdatter, som stammede fra Nørregade 15. Parret fik 7 børn, der nåede frem til voksenalderen. Marchen levede til 1789.

Det blev den næstyngste søn, skipper Abraham Larsen Giørtler, som overtog huset og pasningen af sin gamle mor. Han var i 1781 blevet gift med Neele Gert Henrichsen fra Vestgrønningen 12. To af deres børn blev voksne.

En datter Niel døde 1795 i en alder af 7 år. Præsten skrev da i kirkebogen: “NB Gud gjorde vel, det var et jammerligt barn”. Abraham døde i 1793 og Neele i 1798.

Det blev en skipper, Christian Andersen Reinholdt, der overtog huset. Han var som enkemand blevet gift i 1797 med Gerdte Jan Strømberg og fået datteren Juliane, der var opkaldt efter Reinholdts afdøde kone. Han må imidlertid være forsvundet til søs, for i 1801 sad Gerdte som enke og “nærer sig ved væven”. Hun havde da flere logerende boende.

I 1805 giftede hun sig med styrmand Lars Andersen Holte, med hvem hun fik sønnen Christian. Efter Lars Holtes død i 1831 gik huset over til datteren Juliane, der var blevet gift med matros Ole Nielsen Gunder. I 1834 havde de både den gamle Gerdte og den ugifte snedkersvend og halvbroder, Christian Larsen Holte, boende.

Men Juliane kom snart til også at prøve tilværelsen som enke, idet Ole Gunder i 1834 faldt over bord ude i Drogden og druknede. Hun giftede sig imidlertid året efter med matros Gert Andersen Skriver. Først efter hendes død i 1866 gik huset på andre hænder.

Scroll to Top