Chr. Mølstedsgade 7

Matrikel nr. 123

Dirch Ouschersen og Johanne Knudsdatter var begge 21 år, da de giftede sig i 1736, og de må være nybyggere her på stedet.

Dirch stammede fra Badstuevælen 4-6, mens Johanne havde trådt sine børnesko i von Ostensgade. Dirch var skibstømrer, men han er næppe gået af vejen for at arbejde som hustømrer, og man kan da godt gætte på, at han selv har bygget sit hus. Dirch og Johanne fik otte børn, hvoraf fire blev voksne.

I 1749 blev Dirch udtaget som sprøjtemester til at betjene den ene af byens to brandsprøjter. Den anden sprøjte fik byens skoleholder, Christian Nielsen Wochmann, ansvaret for, og begge fik de en reservemand – henholdsvis en urmager, Søren Povelsen, og en skomager, Søren Jensen.

De var alle fire folk som i kraft af deres erhverv altid var til stede i byen. For således at stå til rådighed ville de få 2 sletdaler årlig til deling.

Dirch og Johanne døde begge i 1794 med 2 ugers mellemrum. Da deres børn alle var gifte og veletablerede, gik deres hus på andre hænder.

Det blev overtaget af matros – senere lods – Rasmus Crillesen Palm og hustru Grith Pedersdatter, der var enke efter skipper Hans Nielsen Baagø og 20 år ældre end ham.

De var blevet gift i 1796, men valgte at afhænde hendes hus i von Ostensgade og flytte her til. Grith døde imidlertid i 1805, så Rasmus fik mulighed for at få sig en mere jævnaldrende hustru.

Det blev Anne Jens Giørtler, og hun fødte ham fem børn. Datteren Ehm Rasmus Palm gift med styrmand Hans Peter Wærling overtog i 1865 huset, og deres søn og svigerdatter havde det til 1951.

Scroll to Top