Deventergade 2 og 4

Matrikel nr. 304

Formodentlig var skrædder Jens Truidsen (eller Truelsen) den første beboer her.

Det synes, som om han har opført sit hus på sine forældres haveareal (se Bagergangen 1).

Jens var født i 1738 og blev i 1760 gift med en snedkerdatter fra Store Magleby, Maria Pietersdatter.

Huset, de boede i, var dengang på fem fag.

Maria fødte seks børn, men det var vistnok kun de tre, der nåede frem til voksenalderen. Jens og Maria døde begge i 1782 med et par måneders mellemrum.

Den da 8-årige søn, Pieter, kom i pleje hos sin morbroder i Store Magleby. Som voksen blev han koffardikaptajn med sejladser på Vestindien og skulle vistnok i en periode have siddet i engelsk krigsfangenskab. Han erhvervede huset Badstuevælen 14.

Hans ældre søster, Ane, forblev ugift, mens den yngste søster, Trein, blev gift først med skomager Dirch Hansen og senere med lods Henrich Nielsen Wærling.

I slutningen af 1780’erne blev huset overtaget af skibstømrer Christian Olsen og hustru Else Pedersdatter.

Hun var datter af smeden Peder Svendsen i Store Magleby, og han nedstammede også, langt ude, fra en smedefamilie her, hvorfor han havde tilnavnet ”Smed”.

Else fødte fire børn – en søn Jens Christiansen, som tog tilnavnet Bødker efter sin mors første mand. Han blev skibstømrer som sin far og bosatte sig i Lybækstræde 6. Desuden en søn, Ole, hvis skæbne som voksen ikke er bekendt.

Endvidere var der to døtre – Bohl eller Bodil, gift med sognefoged Jacob Bertelsen i Maglebylille og senere med vognmand Jan Poulsen Mincke i Vognmandsgade, samt en lillesøster Trein, som blev vognmandskone i Sønderstræde 5.

Christian og Else døde i henholdsvis 1822 og 1831. Ingen af deres børn overtog huset.

Huset blev derefter erhvervet af skipper Hans Jansen Hein, der stammede fra Strandgade 34. I 1865 delte hans to døtre det imellem sig, hvorved opstod Deventergade 2 og 4.

Scroll to Top