Deventergade 3

Matrikel nr. 306a

Det må være her, at matros Peder Pedersen Tambour har været bosat, men hvem der har boet her tidligere, har ikke kunnet klarlægges.

Peder Tambour var født omkring 1708 på Sjælland – formodentlig i Køge – og må være kommet hertil omkring 1740’erne.

Han havde en søn Peder, født omkring 1735, som var havnet på Grønland ved kolonien Christianshåb, og her havde han giftet sig med en indfødt kvinde.

I 1764 var han kommet til København med kone og fire børn, idet hans hustru hjalp Poul Egede, der var søn af Grønlands missionær Hans Egede og præst ved Vartov kirke, med at oversætte bibelske tekster til grønlandsk. Peder gik nu og kedede sig inde i København, hvorfor han tit tog ud til Dragør.

Her havde han været med i en bjergningsassistance, men beklagede sig derefter over ikke at have fået del i bjergelønnen, fordi han var blevet betragtet som en fremmed.

Peder Pedersen Tambour havde på et tidspunkt tilnavnet Skrædder, så måske har han haft dette fag som en bibeskæftigelse. Måske var han i familien med den Peder Pedersen Kiøge, som er omtalt under Byskriverstræde 2.

På sine gamle dage fik han tre sønner, som alle tillagde sig et markant tilnavn – Pieter Pedersen Tambour, Crilles Pedersen Trommeslager og Peder Pedersen Kiøge. Han døde formodentlig i 1773.

Herefter ser det ud, som om huset indtil 1842 fungerede som et 2-families hus. Her boede i første omgang tømrer Hans Andersen Bakker, der var fra Jylland og gift med Bente Peder Svendsen Raagaard fra Bjergerlav.

Endvidere boede her Morten Christensen med tilnavnet Fisker. Han stammede fra Skåne, var vægter og gift første gang med Inger Mortensdatter, der også var fra Skåne, og anden gang med Bente Nielsdatter.

Morten døde i 1811. Han efterlod sig en søn, Ole, der blev gift og bosat i nabohuset, Strandstræde 14.

Hvem der efterfulgte Morten Fisker, vides ikke, men formodentlig engang i 1820’erne indlogerede matros Jens Pedersen Hedberg sig i huset. Han var født i Tårnby og gift med Grith Pieter Andersen Stenhugger fra Bjergerlav 4-6. Grith fødte en del børn, men mange af dem døde.

Ovennævnte Hans Andersen Bakker flyttede omkring 1792 hen i von Ostensgade 30, og i stedet for flyttede skipper Peder Hansen Malm ind. Han var født i Skåne, opvokset på Strandlinien 43 og gift med Trein Jan Pedersen. De fik to døtre, som nåede frem til giftealderen.

Peder døde i 1814, men hans enke blev boende sammen med datteren Trein og dennes ægtefælle, Anders Hansen Brygger, til sin død i december 1841.

Herefter – i 1842 – solgte arvingerne den østre ende, som Jens Pedersen Hedberg beboede, til ham, mens den vestre ende blev købt af naboen, skipper Hans Jansen Hein, Strandstræde 14, som herefter lagde den sammen med sin ejendom.

Scroll to Top