Hollandsfed 10

Matrikel nr. 247 og 298

Det er lidt vanskeligt at udrede, hvem der boede her i begyndelsen af 1700-tallet.

Efter rækkefølgen i mandtalslisten må det være Knud Laurensen med hustru samt datteren Karen og hendes mand Jens Poulsen.

Jens og Karen byggede dog snart hus i Skipperstræde 10, så måske var det Knud Laurensens yngste søn Jan Knudsen med familie, som boede her indtil omkring 1728, for efter 1727 taber man helt sporene efter denne familie.

I 1729 blev huset nedrevet og på grunden lod byen opføre et skolehus på 5 fag. Det fungerede som sådant indtil 1741, hvor en ny skolelov fra 1739 krævede bedre og større lokaleforhold for de offentlige skolevæsener.

Da den nye skole på Vestgrønningen stod færdig, blev det gamle skolehus solgt til skøjtefører Jacob Hansen. Han var født i Store Magleby som søn af Hans Jacobsen Kohaler.

Det blev hans datter Trein Jacobsdatter og ægtemand Anders Sørensen Mariager, der siden overtog huset.

Men i 1793 købtes det af den københavnske guldsmed Christen Nielsen Lindbach. Det var ikke fordi han selv ønskede at bo her, men hans søster Else Kirstine Lindbach var enke efter byens to rebslagere, og hun og hendes familie manglede et sted at bo. Denne familie med efterslægt beboede huset til ind i 1900-tallet.

Denne Chr. Lindbach var ved at komme i klemme efter tyveriet i 1802 af de berømte guldhorn fra Gallehus i Sønderjylland. Tyven Niels Heidenreich smeltede nemlig guldet om til 800 indiske pagoder – en indisk guldmønt, der var gangbar i København p.gr.a landets tilknytning til Trankebar – og dem afsatte han til godtroende københavnske guldsmede for knapt 2½ rigsdaler pr. stk. Guld var på dette tidspunkt en mangelvare i København. Lindbach overtog et anselig antal mønter, og det blev derfor op til ham at bevise, at han havde handlet i god tro.

Chr. Lindbach er siden blevet kendt for at have fremstillet mange af de karakteristiske Amager-hovedvandsæg.

Øst for Hollandsfed 10 lå i midten af 1700-tallet et lille hus på 2½ fag. I dag ligger der en garage til nr. 10. Her boede lodsen Niels Erichsen med tilnavnet “på Hjørnet”.

Det var ikke på grund af husets placering på hjørnet af Strandstræde, at han havde dette navn, men det har måske nok bidraget til, at det har hængt ved. Nej, navnet stammer fra hans kone Ingeborg, som var datter af Jens Nielsen “på Hjørnet”, og hjørnet, hvor Ingeborg trådte sine børnesko, var ude for enden af Lodsstræde, hvor den løber ud i Fogdens Plads.

Niels Erichsen stammede fra København og blev 1727 gift med Ingeborg. En datter Martjen blev i 1764 gift med skåningen Hans Jacobsen Hiulberg, og de boede her til engang i 1780’erne, hvorefter de flyttede til Strandlinien 39. I begyndelsen af 1800-tallet blev huset nedrevet og grunden lagt til bagergården i Strandstræde 8.

Scroll to Top