Hovedgaden 17

Hovedgaden 17 (Foto Jørgen D. Petersen)

Gården hedder Kærgård, fordi den ligger lige overfor Store Magleby Gadekær.

Kærgårds historie kendes i hvertfald fra 1796, hvor den blev brandforsikret. Aage Tønnesen var ejer og drev et bødkerværksted på ejendommen.

Efter hans død i 1798 solgte enken i året 1800 til Svend Jacobsen Bacher, der drev bageri fra huset. Svend har nok haft rødder tilbage til 1521, hvor en af de indvandrede hollandske familier hed Bacher – formentlig fordi han var bager.

Ved den omfattende brand i landsbyen i 1821 brædte Kærgaard sammen med mange andre gårde i denne del af byen.

Foto fra 1905, hvor man se Kærgård til venstre og købmandsbutikken til højre.

Gården bliver genopbygget med et nyt ”bagersted”, og få år efter er der både en bagersvend og en bagerdreng samt tre tjenestefolk tilknyttet bageriet.

I de følgende år handles gården igen og igen. På et tidspunkt er der købmandsbutik i den ene længe, og senere køber den lokale læge Jens Jacobsen gården, og udlejer den ene længe til et snedkerværksted. Duejagten på gårdens marker lod han nogle af sine patienter stå for.

I dag er gården opdelt i lejligheder.

Gårdens bomærke blev bl.a. brugt til mærkning af dyr, der blev sendt på sommerferie på Saltholm.

Se billeder af Kærgård på Arkiv.dk.

Scroll to Top