Kampensgade 4

Det lille hus på hjørnet af Strandlinien og Kampensgade var i nogle årtier omkring år 1800 bopæl for Dragørs berømte bygmester, Johan Hendrich Blichmann.

Huset er dog ikke opført af Blichmann selv, for det blev ombygget i flere omgange i 1800-tallet, efter hans død. Men Blichmanns hjem har sikkert været et lige så beskedent hus, på trods af, at han i Dragør byggede nogle af byens største og mest markante bygninger.

Efter Blichmanns tid, havde beboerne naturligt nok maritime erhverv: Stymand, lods og matros. Arbejdspladserne lå jo lige på den anden side af gaden.

I årene omkring 1900 var her en lille tøjforretning.

 

Kampensgade 4 – Husets beboere i 1700- og 1800-tallet

Husets ejere fra 1800 og frem

 Indtil 1815 Snedkermester Johan Hendrich Blichmann
 1815-1839 Hans Petersen Jans og hans enke Gjertrud Johan Blichmannsdatter
 1839-1868 Styrmand og skipper Hans Andersen Pygelstrøm
 1868-1905 Lods Henrik G. Rander og hans enke detailhandler Math. Rander
 1905-1958 Matros og bådfører Jens Andersen og hans enke Emma Andersen
 1958- Frk. Inge Johansen

Kilde: Historiske huse i Dragør. 1979.

 

Scroll to Top