Kirkevej 10

Anes Minde. Foto tilhører Dragør Lokalarkiv.
Anes Minde – formentlig i begyndelsen af 1900-tallet.

Huset ved siden af Store Magleby skole bar i næsten 100 år navnet “Anes Minde”.

Oprindeligt var grunden en del af degnens have, men i løbet af 1800-tallet blev der bygget et lille hus på stedet.

Det var skomager Theis Carlsen Stage der boede her, og han indrettede en lille butik i huset. Hans familie kom oprindeligt fra Assens på Fyn.

Theis Stage døde i 1879 kun 50 år gammel, og hans enke, Ane, blev i mere end 30 år boende i huset som aftægtskone hos andre i familien Stage, som nu flyttede ind.

Ane var datter af Store Maglebys smed, Niels Heller, og havde som ung været tjenestepige på gårdene i byen.

Det må være hende, huset er opkaldt efter.

Ane døde i 1911 og i 1914 opførtes et nyt hus på grunden. Måske var det i forbindelse med, at ejendommen blev overtaget af Christian Stage, der var gartner. Det er formentlig på dette tidspunkt, at huset fik navnet “Anes Minde”.

I 1960’erne købte Store Magleby kommune det meste af den tilhørende have, for at få plads til at bygge skolens gymnastiksal.

Stage blev dog boende i huset ud mod Kirkevej, også efter at han i 1973 solgte hele ejendommen til kommunen.

I 2013 blev huset revet ned for at give plads for endnu en udvidelse af skolen.

Anes Minde under nedrivning november 2014. Foto: Dines Bogø.
Anes Minde rives ned i november 2013, for at give plads til udvidelsen af Store Magleby Skole.
Scroll til toppen