Kirkevej 10

Familien Stage foran “Anes Minde”. Foto 1916.

Huset ved siden af Store Magleby Skole bar i næsten 100 år navnet “Anes Minde”.

Oprindeligt var grunden en del af degnens have, men i løbet af 1800-tallet blev der bygget et lille hus på stedet.

Det var skomager Theis Carlsen Stage der boede her, og han indrettede en lille butik i huset. Hans familie kom oprindeligt fra Assens på Fyn.

Theis Stage døde i 1879 kun 50 år gammel, og hans enke, Ane, blev i mere end 30 år boende i huset som aftægtskone hos andre i familien Stage, som nu flyttede ind.

Ane var datter af Store Maglebys smed, Niels Heller, og havde som ung været tjenestepige på gårdene i byen. Det må være hende, huset er opkaldt efter.

Ane døde i 1911 og i 1914 opførtes et nyt hus på grunden. Måske var det i forbindelse med, at ejendommen blev overtaget af Christian Stage, der var gartner. Det er formentlig på dette tidspunkt, at huset fik navnet “Anes Minde”.

I 1960’erne købte Store Magleby kommune det meste af den tilhørende have, for at få plads til at bygge skolens gymnastiksal.

Stage blev dog boende i huset ud mod Kirkevej, også efter at han i 1973 solgte hele ejendommen til kommunen.

I 2013 blev huset revet ned for at give plads for endnu en udvidelse af skolen.

Anes Minde kort før nedrivning. Foto af Jørgen D. Petersen, 2012.

Se billeder fra Anes Minde på Arkiv.dk

Scroll to Top