Kongevejen 2

Det nuværende hus blev opført i 1936, hvor det afløste en ejendom, der blev opført i 1793 til byfoged Jacob Bertelsen (se nedenfor om ham og andre beboere i 1700- og 1800-tallet)

På bygningens vestgavl sidder et relief, som er overført fra den tidligere ejendom på stedet. Det forestiller fru Justitia, og ovenover initialerne C-J-B, der nok står for Christine og Jacob Bertelsen.

På bygningen sidder en tavle med indskriften ”Dragørs første købmandshandel oprettedes her 20. juni 1766 af Grith Hansdatter.”

Selv om noget står mejslet i sten, behøver det ikke være rigtigt, for vi ved faktisk ikke med sikkerhed, om der var en købmandsforretning her. At den skulle være Dragørs første, er nok også en tilsnigelse, for hvor skulle folk i byen ellers få deres købmandsvarer før 1766?

Om butikken præcist lå her, er der ikke sikre beviser for. Vi ved dog helt sikkert, at Grith Hansdatter drev en forretning, for i 1766 udstedes der en kongelig bevilling til at hun kan drive en forretning med ”galanteri-, urte- og isenkram”. Men året efter leverer hun grøn sæbe til smøring af en maskine, som bruges til uddybning af havnen. Senere får hun også lov at handle med snustobak.

Vi ved ikke ret meget om Grith – udover at hun døde i 1786 og ikke efterlod sig arvinger. Men senere i historien, blev der indrettet købmandshandel i ejendommen. I 1800-tallet drev bogholder ved lodseriet, Peter Jepsen en forretning. Jepsen havde en broget karriere, og havde fået titlen ”søkrigskommisær”.

Da han døde, førte hans to døtre Trine og Juliane, forretningen videre og fik tilladelse til at ”forhandle alle slags destilerede drikke i stort og småt”.

Senere var her en fiskeforretning med levende fisk i støbte bassiner. Derefter kom der et brødudsalg, hvor man også kunne købe is og konfekture, og bagefter skomagermester Sjonsti, og efter ham en legetøjsforretning og inden bygningen blev revet ned, husede den en parfumeforretning, drevet af Barnum, der kørte varer ud til kunderne på slæde og optrådte som konfrencier ved Strandhotellets ”Københavneraftener”.

Den nuværende bygning blev opført 1936 af Carl Schepler, der havde grundlagt en lille butikskæde af smør- og kaffeforretninger. Butikkerne fik efterhånden navnet Irma, fordi de solgte margarine fra en fabrik, der hed Johannes Rasmussens Margarinefabrik.

Irma-afdelingen i Dragør, startede på Kongevejen 11, men her på hjørnet af Kongevejen kom de nye tider til byen i 1950’erne, hvor Irma indførte selvbetjening, så man ikke behøvede at ulejlige kommissen med at finde varerne frem.

Irma flyttede senere til Kongevejen 18, og Schous Sæbehus indrettede butik i Kongevejen 2.

Siden 1967 er det Dragør Bistro, der har haft til huse i bygningen.

Kongevejen 2 – Beboere i 1700-tallet

Husets ejere efter 1935:

 1935-1942 Carl Schepler
 1942-1944 Carl Scheplers Efterfølger (IRMA-fabrikkerne)
 1944-1962 Direktør J. H. Schumann
 1962-1967 IRMA-fabrikkerne A/S
 1967-1975 Tandlæge Aage Gall
 1975-1977 Svend Aage Hansen

(Kilde: Historiske huse i Dragør. 1979)

 

 

Scroll to Top