Søndre Kinkelgade 27

Hjørnet af Englandsvej og Søndre Kinkelgade, 1970. Foto: Jørgen Albinussen.

Der har ikke altid ligget en gård på hjørnet af Søndre Kinkelgade og Englandsvej.

Indtil Englandsvej (“Jetvejen”) i slutningen af 1950’erne skar Store Magleby midt over, og Englandsvej blev forlænget fra Store Magleby Kirke til tunnelen under lufthavnen, var der ingen bebyggelse på grunden på hjørnet af Søndre Kinkelgade. Grunden tilhørte en gård, der lå længere sydpå.

Nogle få år efter Englandsvej blev anlagt, blev der bygget en ESSO-tankstation med vaskehaller og lille servicebutik på hjørnet.

Da tanken blev nedlagt i 1990’erne, gik der et større byggeri i gang. Et møbelfirma ønskede at opføre en butiksbygning i gammel stil, så den lignede en bondegård. Det gav anledning til mange diskussioner, men bByggeriet blev bygget færdigt.

Foto: Jørgen D. Petersen.

Møbelforretningen fungerede i rigtig mange år, men efter en tid med tomme lokaler, blev der i 2018 indrettet et genbrugsmarked, hvor man kan leje en hylde eller en stand.

Scroll to Top