Dragør Boldklubs hus

Dragør Boldklubs hus, 2004 (JDP)

Hvor dagplejens børn og voksne i dag har stor glæde af at mødes på Engvej, har der gennem generationer lydt glade stemmer fra sportsudøvere i alle aldre. De er kommet for at spille fodbold, håndbold, tennis eller dyrke gymnastik i Dragør Boldklub.

Allerede i efteråret 1923 fik klubben overdraget et 5 tdr. land stort område her på Engvej til anlæg af fodbold- og tennisbaner. Men den store drøm – at skabe en idrætspark med moderne faciliteter – lå dog langt ude i fremtiden. Klubben manglede penge til at realisere et sådant projekt.

Og der skulle mange års overskud fra havnefester, bankospil og revyer til, før det lykkedes. Men man var også ganske opfindsomme, når de gjaldt at skaffe penge, således “solgte” man mursten gennem udstedelse af særlige beviser fra Dragør Boldklubs Byggefond.

Grundstenen til klubhuset kunne endelig nedlægges i pinsen 1942 – samtidig med, at klubben fejrede 35 års jubilæum. Og det stod allerede klar i slutningen af april det følgende år.

Indvielsesdagen blev noget særligt, idet man havde formået prins Knud (der var kommandant på Dragørfortet) til at deltage. Drømmen blev altså til virkelighed – på trods af besættelsestidens dårlige forsyningssituation og almindelige varemangel. Men man måtte alligevel i begyndelsen klare sig med koldt vand fra egen brøndboring og en åben pejs samt en kakkelovn til opvarmning.

Efter megen debat op gennem 1990’erne blev boldklubbens aktiviteter efterhånden overflyttet til området ved Hollænderhallen og et nyt klubhus her blev indviet 25. februar 2000.

Tekst: Lis Thavlov, Dragør Lokalarkiv.
Foto: Jørgen D. Petersen.

Scroll to Top