Dynamithuset

På Sydstranden ved Dragør opførte Fyr- og Vagervæsenet i begyndelsen af 1890’erne et lagerrum til krudtladninger. De skulle dog ikke bruges til krig, men til de knaldsignaler, som blev anvendt på Drogden Fyr ude i Øresund.

Dengang brugte man ved fyrtårnene de såkaldte “eksplosionssignaler”, som kunne høres af skibene, hvis tågen var så tæt, at man ikke kunne få øje på fyrets lys.

Af sikkerhedsmæssige grunde, blev krudtet opbevaret langt fra fyrtårnene. I dette tilfælde altså inde på land, hvorfra de formentlig er sejlet i mindre portioner ud til fyret.

Lagerbygningen – i folkemunde kaldet “Dynamithuset” – blev formentlig taget ud af brug i 1929. Herefter lå den i mange år ubenyttet hen, indtil den i 1962 blev revet ned.

Se Marineministeriets kontrakt med Dragør Byforstanderskab om leje af arealet til opførelse af “Dynamithuset”. Lejekontrakt vedr. Dynamithuset

Læs om nedrivningen i Dragør-Nyt: Avisudklip vedr. dynamithuset

Scroll to Top