Elisabeth K571

Ét af de Dragør-fartøjer, der sejlede jøder og andre flygtninge til Sverige under Besættelsestiden, var Elisabeth K571.

Kutterens historie starter i juli 1941, hvor dragørfiskeren Einar Larsen får kutteren bygget på H. Jensens Både- og Skibsværft i Køge med levering i november samme år.

K571 er en klinkbygget fiskekutter i eg af den type og fra den fiskerikultur, der dengang dominerede billedet i blandt andet Dragør Havn. Prisen for kutteren var 16.000 kroner, hvoraf motoren alene kostede 8.000. Oprindeligt sad der en 2-takts Dan-motor i kutteren, men denne blev efterfølgende, i 1962, udskiftet med en mere moderne Hundested-motor.

Einar Larsen havde under den tyske besættelse af Danmark sit virke som fisker i Dragør Havn. Her passede han dagligt sit erhverv. Da de danske jøder begyndte at flygte til Sverige hørte han rygterne om den forestående nazistiske aktion imod Danmarks jødiske befolkning.

Han var én af mange bådejere, der trådte til og bidrog til at få transporteret jøderne over Øresund og til Sverige. I alt flygtede i omegnen af 700 af Danmarks 7000 jøder til Sverige via Dragør og efter eget udsagn skulle Einar Larsen, af flere omgange, have transporteret 70 jøder til Sverige ombord på Elisabeth K571.

Med sit bidrag til redningen af de danske jøder placerede Einar Larsen sig i risiko for at blive taget af besættelsesmagten og potentielt risikere alvorlig straf for sin involvering i redningsaktionen. I sommeren 1944 begyndte jorden da også at brænde under ham og da han ikke længere turde blive i Danmark.

Af frygt for at tysk politi var på sporet af ham, flygtede Einar Larsen selv ombord i Elisabeth og satte kursen mod det neutrale Sverige. Han klarede overfarten og fortsatte sit fiskerierhverv i Sverige under svensk indregistrering. Einar Larsen vendte først tilbage til Danmark efter den tyske kapitulation i maj 1945.

Efter besættelsen sejlede Elisabeth K571 videre som fiskekutter i Dragør Havn og i 2002 blev den overdraget til Dragør Museum og blev istandsat på Dragør Baadeværft, hvor den blev ført tilbage til sit oprindelige udseende fra 1941.

Elisabeth K571 er i dag en del af Museum Amager og er en af museets centrale og unikke historiske genstande. Til daglig passes kutteren af Elisabethlauget, der er en gruppe frivillige med forstand på søfart, navigation og vedligehold af en klassisk trækutter som K571.

Således kan museumskutteren, der er den sidste fungerende kutter fra redningen af de danske jøder i 1943, fortsætte med at være omdrejningspunkt for Museum Amagers formidling af Dragørs flugthistorie. Derfor er et besøg ved kutteren også en fast del af museets byvandringer om jødeflugten. Man kan også komme ud og sejle med Elisabeth og derigennem få en helt unik kulturoplevelse ombord på et stykke ægte sejlende danmarkshistorie.

Elisabeth K571 blev i 2018, som optakt til markeringen af 75-året for de danske jøders flugt fra nazismen, underlagt en større istandsættelse, så den sammen med kredsen af museets trofaste frivillige er med til at bidrage til at formidle lokalhistorien mange år ind i fremtiden.


Læs Einar Larsens erindringer om begivenhederne på Arkiv.dk

Se billeder af Elisabeth på Arkiv.dk

Læs om Elisabethlauget

Scroll to Top