Pene Grith

Kong Christian den 7. var én af de konger, der besøgte Store Magleby, for at overvære fastelavnsridningen. F.eks. var han her i 1771 sammen med dronning Caroline Mathilde. Besøget førte til, at bønderne fra hele Amager året efter blev inviteret til København, hvor de skulle optræde for hoffet.

Men Kong Christian har nok også været på mere anonyme besøg. Det fortælles nemlig, at han i Store Magleby havde en elskerinde, der kaldtes for ”Pene Grith”.

Om historien om kongens forbindelse med Grith er sand, ved vi ikke. Men det er kendt, at Christian den 7. havde elskerinder – ikke mindst den navnkundige ”Støvlet-Katrine”, som var hans ledsager på de københavnske beværtninger og bordeller. Katrine – hvis rigtige navn var Anna Cathrine Benthagen, blev sendt til Holsten, da hun blev for stor en belastning for hoffet.

Til gengæld gik kong Christians dronning, Caroline Mathilde, ikke af vejen for at tage kongens livlæge, grev Struensee, som sin elsker. Under Christians tiltagende sindssygdom, var det i en periode reelt Struensee, der regerede landet.

Hvor i byen Grith boede, ved vi ikke med sikkerhed. Man har fortalt, at hun ejede gården i Møllegade 11, hvor kongen skal have besøgt hende og hun pyntede op med blomster i vaser, når han kom på besøg. En anden historie fortæller, at hun boede i Hovedgaden, hun havde et åndsvagt barn.

Om kongen var far til Griths datter kan næppe bekræftes, men det er rigtigt, at hun i 1770 fik Karen, som lå i sengen fra hun var to år og til hun døde som 17-årig.

Griths fulde navn var Grith Jan Theis’ og hun var født i 1732 som barn af en tækkemand, Jan Vægter, og landsbyens jordemoder, Lisbeth Gerrits. Grith blev betegnet som en prober og dygtig kvinde. Hun var meget interesseret i havearbejde og arrangerede blomster i vaser og krukker. Man sagde om hende, at hun var flittig og dygtig til at holde orden i kartoffelrækkerne og til at holde ukrudtet væk fra gulerødderne.

Grith blev i 1763 gift med Søren Murmester og han står i kirkebogen for fader til datteren. De to fik – foruden Karen – fire børn i årene fra 1763 til 1778.

Da der i 1787 blev holdt folketælling i Store Magleby, var hverken Søren, Grith eller nogle af deres børn i sognet. Hendes mand boede på det tidspunkt alene med datteren Karen

Grith Jan Theis’ døde i 1798, 66 år gammel.

Der findes et portrætmaleri (øverst) af Pene Grith som tilhører Nationalmuseet. Billedet er tidligere tillagt Jens Juel, men det er næppe sandsynligt, at han er ophavsmanden. Han har til gengæld malet en amagerpige, som nok er blevet forvekslet med Grith. Dette maleri tilhører Museum Amager.

 

 

Scroll to Top