Dragørfortet

Dragørfortet har sammen med Kongelundsfort været hjørnestene i befæstningen på det sydlige Amager.

Forternes opgaver har dog ikke været at forsvare Dragør eller Store Magleby, men var en del af planerne om en befæstning rundt om hovedstaden.

Mens der vest og nord for København blev anlagt befæstningsanlæg fra slutningen af 1880’erne, kom de to forter på Sydamager først til efter 1910. På det tidspunkt havde trusselsbilledet ændret sig, fordi Tyskland udviklede sig til en stærk flådemagt. Derfor nedlagde man landbefæstningen og etablerede i stedet et forsvar mod søsiden.

Dragørfortet var en del af denne nye strategi. Dets opgave var at hindre fjendtlige skibes passage gennem Øresund og at forhindre, at fjenden gik i land på Amagers sydkyst for at angribe København

På fortet blev der desuden indrettet en søminestation, hvorfra kan kunne kontrollere de minespærringer, som man i krigstilfælde ville lægge ud i Drogden.

Under 2. Verdenskrig var fortet besat af tysk militær, og gennem den kolde krig fungerede det som en del af luftforsvaret af København.

Helt indtil 1999 var der skudklare kanoner på fortet. I dag er Dragørfort privatejet og drives som hotel- og restaurant. Der er dog offentlig adgang på en del af området.

Læs mere om Dragørfortet her