To malerier af C. W. Eckersberg på Dragør Museum

C. W. Eckersberg blev født i Sønderjylland nær Alssund. Han kom tidligt på Kunstakademiet, hvor han efter at være blevet tildelt Akademiets guldmedalje fik rejsestipendier, som muliggjorde seks års studieophold fordelt mellem Paris og Rom.

Efter hjemkomsten udnævntes han i 1818 til professor ved Akademiet, hvor han gennem 35 år var en højt estimeret lærer. C. W. Eckersberg blev en afgørende fornyelse af dansk malerkunst, og i Dansk Kunstnerleksikon Weilbach skriver de blandt andet: Tilnavnet “den danske malerkunsts fader” siger noget om hans placering i dansk malerkunst”.

C.W. Eckersberg og Dragør

Eckersberg malede tre malerier med motiver fra Dragør. Dragør Museum har to malerier i sin samling, og det sidste (billedet herover) findes på museet på Louvre i Paris.

I 1994 blev maleriet “Dragør Havn” (herunder) fra 1830 udbudt på auktion. Ny Carlsberg Glyptotek bød højere end Dragør Museum, men det viste sig, at Eckersberg havde malet to malerier med samme motiv.

Antikvarboghandler Gert Knagsted skænkede efterfølgende sit eckersbergmaleri til Dragør Museum. Også dette maleri er dateret 1830.

Gennem hele sit virksomme liv førte Eckersberg dagbøger. Disse fortæller, at han mellem 1825 og 1833 besøgte Dragør seks gange. Vi har grund til at formode, at Eckersberg under sit besøg i Dragør den 27. september 1830 udarbejdede skitsen til det maleriet fra Dragør Havn I hans dagbog står der blandt andet:

“En uoverseelig Række af Skibe passerede Sydefter. De russiske Skibe havde lettet tidligt i Morges. Giordt en interessant Tour med en Lodsbaad ud i Farvandet og toge to Lodser, een fra et tydsk Skib og én fra et svensk Skib…. Fra Dragør tilfods kl. 5 1/4 og hjem kl. 7 3/4. Aftenen var overordentlig skjøn”.
(Fra:  C. W. Eckersbergs dagbøger. Bind 1: 1810-1837. 2009).

Ny Carlsberg Glyptotek udgav i 1994 en publikation, hvor C. W. Eckersbergs dragørmalerier beskrives. Om maleriet står der blandt andet:

“Eckersberg iagttager de daglige gøremål, i førstnævnte i en grad, så aktiviteterne på land helt overtager billedet og de passerende skibe nærmest virker som staffage. “Lodsbåden” er derimod et kompositorisk meget gennemført prospekt, hvor især det lave perspektiv give indtryk af fart og stærk trafik på Øresund – man ser henover bolværket, der løber parallelt med billedets horisont, ud på de ret store skibe, hvis tilstedeværelse har sat lodsen i aktivitet. Måske har Eckersberg siddet og tegnet det i en jolle, lige inden havnens udmunding i havet”. 
(Fra: Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek,, 50. årgang, København 1994, side 102.)

Maleriet “Lodsbåde i Dragør Havn”

Motivet på dette maleri (herover) fra 1830 viser lodsbåde, som gøres klar ved molen.

Den ene lodsbåd ligger uden for havneindløbet og er på vej sydover. De øvrige lodsbåde ligger inden for havneindløbet, hvoraf den ene er klar til afgang, og de to andre er henholdsvis ved at blive afrigget og ligger til kaj.

Dragørs historie er i allerhøjeste grad knyttet sammen med lodsning af skibe gennem Øresund, og Dragør Lodseri er landets ældste, kongeligt priviligerede lodseri, med en dokumenteret historie tilbage til 1684.

At det er lodsfartøjer ses dels på den røde stribe, der er placeret i den agterste del af sprydsejlet, dels på fartøjernes klædning, hvor den næstøverste planke er overdimensioneret.

At fartøjerne har været konstrueret således, er efter vores bedste overbevisning ny viden, som museet vil anvende direkte til en rekonstruktion af fartøjerne i forbindelse med en prioritering af lodseriets historie. Desuden viser maleriet en dragtmæssig tradition blandt lodserne.


Artiklen har tidligere været publiceret på www.museumamager.dk

Læs mere om C. W. Eckersberg i Dragør i denne artikel.

Tilbage til temasiden Kunstnernes Dragør

Scroll to Top