Hollænderhallen

 

Hollænderhallen

Under besættelsen påbegyndte tyskerne meget tidligt en modernisering af lufthavnen. Allerede i perioden 1941-1943 blev der anlagt fire startbaner af cement, og sidst i 1942 blev flere grunde i Dragør og Store Magleby belagt med servitutter vedr. indflyvningshøjde med henblik på store udvidelser.

I vinteren 1943-1944 gik man så i gang med anlæg af en 8 km lang og 12 m bred rullebane. Den skulle sikre, at de stationerede flyvemaskiner kunne spredes over så stort et område som muligt for at minimere tabene i tilfælde af engelsk luftangreb.

Der blev også igangsat store bygningsarbejder sydøst for Store Magleby Skole, hvor de tyske myndigheder havde beslaglagt ca. 40.000 m² jord. Her påbegyndtes i februar 1944 opførelsen af Werft Magleby – et flyreparationsværksted, som skulle stå i forbindelse med rullebanen. Anlægget var dog ikke færdigt ved befrielsen.

Værnemagten havde overalt beslaglagt bygninger til at huse flygtninge. Efter befrielsen blev flygtningene overført til tidligere tyske kaserner og lejre. I Store Magleby indrettedes der bl.a. en lejr i Werft Magleby med 1.200 sovepladser i den store reparationshangar og i seks nyopsatte barakker. Denne lejr blev først lukket i maj 1947, hvorefter forsvaret overtog bygningerne.

I 1970 blev bygningskomplekset overtaget af Store Magleby Kommune, som straks gik i gang med at indrette idrætscenter. I 1978 stod svømmehallen færdig og i 1979 kom biblioteket til.

Tekst: Lis Thavlov, Dragør Lokalarkiv.
Foto: Jørgen D. Petersen.