Ny Hollænderby

 

Ny Hollænderby

100 år efter de nederlandske kolonister kom til Store Magleby, var byen blevet “for lille”, og det var naturligt at en gruppe bønder flyttede ud for at grundlægge en ny bebyggelse.

Mette Maltesen, der i mange år har forsket i Amagers historie, har skrevet en længere artikel om de amagerbønder, der i 1651 fik lov at opføre tyve gårde ved vore dages Allégade på Frederiksberg.

Dermed grundlagde Ny Hollænderby, der dog kun fik en kort levetid. Dels blev byen brændt af under krigen mod svenskerne i 1659, dels brændte byen endnu engang i 1697.

Da bønderne ikke var så hurtige med at betale deres afgifter til kongen, bestemte ham, at byen skulle nedlægges. I stedet blev der anlagt marker med græs – det gav større indtægter.

På trods af Ny Hollænderbys korte historie, rummer byen mange spændende historier og er samtidig en vigtig brik i historien om den “gamle” hollænderby, Store Magleby.

Artiklen om Ny Hollænderby er tryk i årbogen Frederiksberg gennem tiderne, der kan købes for kun 150 kr. Læs hvordan du får fat i den her.

Årbogen kan også lånes gennem Dragør-Bibliotekerne.